Jeśli jest dla mnie niebo, jestem pewien, że jest do niego dołączona plaża

PL